Jan Pietraszak

3 Photos

Stefan Orłowski

Ur.: 1895-08-28, Psary Polskie (Września PL)

Wstępuje ochotniczo 28.12.1918 do tworzącego się we Wrześni batalionu powstańczego (Wiewiorowski), z którym bierze udział z bronią w ręku w działaniach bojowych o Zdziechowę, Szubin, następnie w walkach na linii Noteci, pod Żninem, Strzelnem, w rejonie Inowrocławia, Bydgoszczy. Po zakończeniu działań powstańczych przydzielony zostaje od 23.02.1919 do tworzącego się 3 Pułku Ułanów Wlkp., w którym pełni dalszą służbę bojową. Odznaczył się w działaniach w rejonie Inowrocław, Bydgoszcz jako dowódca patroli zwiadowczych.

1 Photos

Jakub Nowak

2 Photos

 Brak komentarzy