Hm Wilhelm Rup urodził się12 września 1910 roku w Zarównie k. Mielca. Po skończeniu szkoły podstawowej w Mielcu rozpoczął naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Rudniku nad Sanem. Po odbyciu służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie został oddelegowany jako nauczyciel do przygranicznej Osady Wojskowej „Wola Wilsona”. Zorganizował tam od podstaw harcerstwo i zostało to ocenione tak […]