Historia Harcerskiego Kręgu „Wiarusy” sięga roku 1984. Wtedy to ówczesna Komenda Hufca ZHP we Wrześni, w której funkcję komendanta pełnił hm Piotr Maciejewski, zorganizowała w dniach 26-28.10.1984 harcerskie spotkanie pokoleń w Ślesinie pow. Konin (zobacz zdjęcia ze spotkania). Udział w nim wzięło ponad 40 uczestników, którzy przybyli z różnych stron Polski. Radość ze spotkania była wielka, łączyła ich przyjaźń i praca w harcerstwie. Rozmowom niebyło końca. Przygotowana wystawa fotograficzna pomogła powrócić wspomnieniom i ożywić dyskusję. Były również harcerskie odznaczenia, ognisko, wycieczka do kopalni soli w Inowrocławiu. Z ramienia Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP uczestniczył Andrzej Simon, a Komendę Chorągwi Konińskiej reprezentował hm Jan Maciejewski (były komendant Hufca ZHP we Wrześni). Hasło utworzenia kręgu „Wiarusy” rzucił Benedykt Kopydłowski, przyjęto je z wielkim entuzjazmem. Projektodawca został wybrany na komendanta kręgu i pełnił ją do odejścia na wieczną wartę. Po nim do roku 2006 funkcję tą pełniła hm Łucja Orsztynowicz.

Przez cały ten okres uczestnicy kręgu spotykali się sporadycznie z różnych okazji. Był wieczór Andrzejkowy z wróżbami, spotkania opłatkowe (niezapomniane u dh Krystyny Jagodzińskiej w Zasutowie), praca społeczna na rzecz Komendy Hufca ZHP (sadzenie drzew i krzewów), wielokrotne spotkania, pełne ciepła rodzinnego, humoru i piosenki, u dh Łucji Orsztynowicz. Mieliśy też spotkania wyjazdowe u dh Marian Dzieciuchowicza w Nienawiszczy i u dh Jana Korneckiego w Chybach nad jeziorem kierskim.

W 1991 roku z inicjatywy kręgu, przy ulicy Harcerskiej we Wrześni, postawiono pomnik poświęcony harcerzom poległym w obronie Ojczyzny. Dużym zaangażowaniem w jego powstanie wykazali się: dh Marian Dzieciuchowicz i dh Jan Kornecki. Uroczystość odsłonięcia pomnika rozpoczęto mszą św. w kościele św. Ducha. Poświęcenia dokonał ks. Mirosław Kędziora z Fary. W wydarzeniu tym wzięła udział duża grupa harcerzy z okresu międzywojennego, uczestniczyły dh dh: Janian Pacyńska, Stefania Pacyńska, Janina Kaliszewska, Janina Goździewicz, Stanisław Szablikowski, Marian Szablikowski, Alfred Matuszewski (były komendant hufca). Spotkały się cztery pokolenia harcerzy, których łączyła praca dla dobra Ojczyzny wykonywana w różnym czasie na miarę możliwości kolejnych pokoleń. Uroczystość pod pomnikiem prowadził dh Jan Lisiak i dh Henryk Staszak (zobacz zdjęcia).

Krąg „Wiarusy” przygotował również jubileusz 80-lecia harcerstwa na ziemi wrzesińskiej, który odbył się w dniu 31.05.1997 roku (zobacz zdjęcia z jubileuszu).

„Przybyło na nią ponad 100 harcerzy tych, którzy harcerski mundur nosili już przed wojną, w czasie wojny jak i tych młodszych” odnotowały Wiadomości Wrzesińskie w dn. 06.06.1997 r.

Podczas uroczystości dh Teofil Gawarecki wystąpił z apelem o zgromadzenie funduszów na wykonanie korony orła na sztandarze hufca. Fundusze zostały zgromadzone, zadnie wykonano. Spotkanie towarzyskie odbyło się w internacie Zespołu Szkół Zawodowych. Pozostały po nim niezapomniane wrażenia.

W styczniu 1999 roku Krąg „Wiarusy” zorganizował w restauracji „Margerita” 1 Harcerski Bal. Wzięło w nim udział 60-ciu uczestników. Był tradycyjny polonez, konkursy, pląsy zuchowe. Humor i piosenka towarzyszyły druhnom i druhom przez cały czas. Wspominano jak to dawniej bawiono się w drużynach harcerskich. Oprawę muzyczną zapewnił były harcerz Jarosław Deckert.

W następnych latach spotkania odbywały się sporadycznie, zawsze jednak wnosiły dużo radości i przeżyć. Nowy okres w życiu kręgu przyniósł rok 2005, kiedy odrodziło się harcerstwo wrzesińskie i pomoc starszych harcerzy seniorów stała się konieczna.

W grudniu 2005 roku grupa instruktorów seniorów została zaproszona przez dh Krystiana Kędziorę na harcerską wigilię. Z dużym zaciekawieniem i niepewnością  poszliśmy do auli Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni, gdzie ku naszemu zdumieniu, ujrzeliśmy pięknie udekorowane stoły przygotowane do wigilii. Ale największym zaskoczeniem dla nas była duża grupa harcerzy i zuchów. Jak się później okazało nie tylko „byli” ale również potrafili się pięknie zaprezentować w śpiewaniu kolęd i piosenek harcerskich. Byliśy zbudowani. Po tak długim czasie znów znaleźliśmy się w harcerskim kręgu. Okazało się, że to drużyny zrzeszone w Szczepie ZHP Września „Wrzos”.

Po uroczystości spotkaliśmy się z kadrą szczepu. W wyniku długich rozmów doszliśmy do wniosku, że warto byłoby zarejestrować Harcerski Krąg Instruktorski „Wiarusy” . I tak tez się stało.

Rozkazem L. 3/2006 Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 z dnia 2 marca 2006 powołano Harcerski Krąg „Wiarusy” we Wrześni. W poczet instruktorów Hufca ZHP Poznań-Rejon weszli:

  • phm Anna Paluszak
  • hm Irena Lisiak
  • hm Piotr Maciejewsk
  • phm Dionizy Jaśniewicz
  • phm Alina Maciejewska
  • pwd Katarzyna Kwiatek
  • pwd Waldemar Grześkowiak

Funkcję przewodniczącej kręgu powierzono phm Annie Paluszak. W okresie późniejszym wybrano kadrę kręgu i tak:

  • zastępcą przewodniczącej została phm Renata Nowicka
  • sekretarzem hm Irena Lisiak
  • skarbnikiem pwd Katarzyna Kwiatek.

Obecnie Krąg Instruktorski „Wiarusy” liczy 25 członków i sympatyków.

Druhny i Druhowie ! Jesteśmy potrzebni młodym harcerzom. Może nie znamy się na komputerach i technologii cyfrowej, ale nikt inny, tak jak my, nie pomoże im w typowo harcerskiej pracy, która przecież w dużej mierze opiera się na tradycji. Apeluje więc do tych instruktorów i harcerzy, którzy czują harcerstwo, którzy chcą zrobić jeszcze wiele dobrego – dołączcie do nas !

Harcerski Krąg Instruktorski „Wiarusy” zaprasza !

 Brak komentarzy