W piątek 6. lipca przedstawiciele naszego kręgu odwiedzili druha Jana Korneckiego i dh. Marię Drobnik mieszkających w Poznaniu.

Okazja była wyjątkowa – dh. Janek i dh. Myszka obchodzili swoje 90. Urodziny. Delegacja w składzie: komendantka hm. Anna Paluszak, hm. Irena Lisiak, dh. Eugenia Nowacka i dh. Irena Kopydłowska odśpiewała Jubilatom gromkie 200 lat i wręczyła kwiaty oraz okolicznościowe życzenia.

Jubilaci – bardzo wzruszeni podziękowali za życzenia i zaprosili na poczęstunek. Przy pysznym cieście i kawie wspominali swoje przygody harcerskie przed wybuchem II wojny światowej i organizowanie drużyn tuż po wojnie. Wspomnienia przeplatane były piosenkami harcerskimi – które jak się okazało są ciągle młode.

Po upływie trzech godzin trzeba było się pożegnać. Szkoda, że tak krótko – mówili gospodarze. Jeszcze Was odwiedzimy – zapewniliśmy naszych seniorów.