XXII Dzień Skupienia w Sanktuarium w Skulsku rozpoczął się Mszą Świętą w intencji żyjących oraz zmarłych harcerek i harcerzy .

Zanim rozpoczęła się msza św. hm. Paweł Napieralski odczytał nazwiska 50 Seniorów, którzy w minionym roku odeszli na wieczną wartę i poprosił o uczczenie Ich pamięci minutą ciszy. Druh Paweł powitał również władze harcerskie, gości i przybyłych seniorów harcerskich z 27 kręgów. Wśród gości byli między innymi: członkini Rady Naczelnej hm. Gabriela Jaskulska, kierownik Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP hm. Bogdan Radys komendanci Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Tomasz Kujaczyński i Chorągwi Gdańskiej ZHP hm. Artur Glebko.

Do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku w asyście sztandarów i proporców harcerskich wprowadzone zostały relikwie bł. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, przywiezione do Skulska z Torunia przez seniorów harcerskich z Mogilna.

Mszę Świętą w intencji harcerek i harcerzy sprawowali pod przewodnictwem ks. Łukasza Płóciennika – duszpasterza harcerzy Diecezji Włocławskiej: ks. pwd. Łukasz Konatowski – kapelan Chorągwi Wielkopolskiej, ks. dr Kazimierz Dąbrowski – dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i ks. Paweł Pawlicki – duszpasterz zakładu karnego weWronkach.
Hm. Paweł Napieralski odczytał list skierowany do uczestników spotkania w Skulsku przez ks. hm. Wojciecha Jurkowskiego – Naczelnego Kapelana ZHP.

Po mszy świętej wciągnięto flagę państwową na maszt przy Mauzoleum Pamięci Harcerstwa a przewodniczący Kapituły hm. Paweł Napieralski odczytał decyzję Kapituły Wspólnoty Skulskiej ZHP o umieszczeniu w Mauzoleum 45 tabliczek epitafijnych zmarłych druhów. Wsród nich byli instruktorzy z naszego hufca: hm Łucja Orsztynowcz – wieloletnia komendantka wrzesińskiego hufca i hm. Józef Pera – instruktor hufca działający głównie na terenie gminy Kołaczkowo.

Kustosz Sanktuarium ks. Marian Kowalski w asyście pozostałych księży poświęcił tabliczki a delegacje Kręgów Seniorów ZHP i zaproszeni goście złożyli kwiaty, zapalili znicze i zwiedzili Mauzoleum.

Po części oficjalnej odbył się piknik harcerski w Mielnicy Dużej.

Wrzesiński hufiec na uroczystości reprezentowali: pwd.Waldemar Grześkowiak – Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni – reprezentujący Burmistrza Wrześni, hm.Irena Lisiak, hm. Anna Paluszak – komendantaka KSiSH Wiarusy, hm. Piotr Maciejewski były komendant Hufca ZHP Września , hm. Beata Przybylska Kujawa, hm. Marian Kujawa, phm Halina Szczepakowska, phm. Alina Maciejewska, pwd. Hanna Góźdź, dh. Elżbieta Pawłowska, dh. Danuta Słomian, Lidia Maciejewska i Ewa Orsztynowicz – córki druhny Lusi, Ewa Sull, Bogdan Narożny, Teresa i Zygmunt Dżendżera oraz Harcerze z 63 Wrzesińskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Falco”im. Wilhelma Rupa, którzy dostali oficjalne podziękowanie za ofiarną służbę.