Pewnego razu na łonie przyrody
Wyrósł dziwnie silny las młody.
Zielony jak każdy, a jednak inny
Barwny, mieniący się, niewinny.

Dziwią się temu stare stuletnie dęby
Mruczą do siebie wysokie sosny,
Skrzeczą o tym zjawisku wrzaskliwe zięby
Myśli wszystko, że to przejaw wiosny.

Aż tu między przyrodę leci podanie,
śe ten las trzeba przyjąć gościnnie i hojnie,
Ponieważ zeszły się to zuchy na zebranie
Wesoło i gwarnie, pierwszy raz po wojnie.

Autorem wiersza jest Jan Kornecki. Wiersz został umieszczony w „Jednodniówce” na 30–lecie wrzesińskiego harcerstwa.

Ale zacznijmy od początku, jak to było, jak odradzały się gromady zuchowe po wojnie.

Ruch zuchowy rozwijał się szybko. W naszym hufcu pierwsze drużyny powstają w 1946 roku. Pierwszą drużynę we Wrześni organizuje właśnie dh Jan Kornecki. Przyjmuje ona imię „Prawych Słowian”. W tym samym czasie w Strzałkowie powstaje drużyna „Strzałkowskie Zuchy”, której drużynowym zostaje dh Alfons Stawniak. W 1947 roku przy Komendzie Hufca powstaje Namiestnictwo Zuchowe, a funkcję Namiestnika pełni dh Jan Kornecki.

W 1947 roku powstają dwie następne drużyny – „Zuchów na Lipówce” z drużynowym Alfonsem Przybylskim i drużyna „Dzielnych Wrzesińskich Zuchów” z drużynowym Jerzym Wojtaszkiem. Po tym okresie brakuje udokumentowanej pracy drużyn zuchowych, a na pewno one istniały. Dopiero w 1958 roku w kronice harcerskiej prowadzonej wspólnie przez 30 WDH i II WDH odnotowano utworzenie drużyny zuszek z drużynową Anną Podsadek–Trocha i drużyny zuchów z drużynowym Henrykiem Staszakiem. Zapis w kronice dotyczy uroczystości pasowania zuchów na harcerzy. Wspólnie z harcerzami zuchy bawią się, śpiewają, odbywa się wielki turniej rycerski. Naraz trębacz gra hejnał, pada komenda „Zuchy do pasowania wystąp”. Trwa uroczysta chwila pasowania i otrzymania znaczka zucha. Zbiórka kończy się już harcerskim pożegnaniem „Czuj – Czuj – Czuwaj”.

Więcej wiadomości można przeczytać o koedukacyjnej drużynie „Jacek i Agatka” którą założyła phm Irena Lisiak. Drużyna miała nawet własną piosenkę, zaczynała się tak:

Mamy swoją też drużynę, mamy namiot swój
Każdy z nas ma dzielną minę i zuchowy strój.
A pośród drzew, a pośród drzew
Rozbrzmiewa nasz radosny śpiew.

Drużyna dzielnie zdobywała kolejne gwiazdki realizując zadania statutowe, a także aktywnie włączając się w życie szkoły, poprzez organizowanie uroczystości między innymi: „Dzień Nauczyciela”, „Dzień Matki”, „Powitanie Wiosny”, opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej, a także w konkursach: recytatorskich, plastycznych, latawcowych, rajdach turystycznych. Do ważnych wydarzeń w drużynie należało złożenie obietnicy zuchowej w obecności dh Dejnarowicza – członka Prezydium Naczelnej Rady Harcerskiej w dniu 26.IV.1966 roku z wpisem w kronice: „sympatycznemu Szczepowi wiele serdecznych życzeń za tak piękną uroczystość z okazji obietnicy zuchowej i Przyrzeczenia Harcerskiego. Czuwaj.”

Prawie wszyscy członkowie tej drużyny wstąpili do istniejących na terenie szkoły drużyn harcerskich 30 WDH im. Emilii Plater i II WDH im. Kazimierza Pułaskiego.