W tym roku, w dniach 16-18 czerwca obchodzić będziemy jubileusz 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Wrzesińskiej. W tą szczególną uroczystość wplata się powołanie 30. Wrzesińskiej Drużyny Harcerek, która stała się kontynuatorką pozaszkolnej drużyny żeńskiej, utworzonej przez druhnę Aurelię Bulczyńską 13 lipca 1930r. Pragniemy godnie – po harcersku – uczcić ten wyjątkowy jubileusz. Uroczystość odbędzie się 17 czerwca 2017 r. w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni. Program uroczystości:

  • 10.15 – apel,
  • uroczyste powitanie,
  • wspólne zdjęcie,
  • poranek w auli szkoły,
  • zwiedzanie wystawy,
  • wspomnienia przy kawie.

Patronat honorowy nad uroczystością objął Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny. Patronat medialny sprawować będą „Wieści z Ratusza”.
Niechaj ożyją dawne wspomnienia związane z życiem drużyny harcerskiej, bo „o wszystkim można wnet zapomnieć, lecz o harcerstwie nigdy nie”. Na zbiórkę w tym szczególnym dniu zaprasza w imieniu Komitetu Organizacyjnego Drużynowa hm. Irena Walczak-Lisiak.

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 20 zł. Opłatę można uiścić w Biurze Turystycznym „Valoste”, ul. Laskowskiego lub wpłacając na konto ING Bank Śląski S.A. 06 1050 1852 1000 0092 3196 9685 z dopiskiem „Spotkanie harcerskie” .

Prosimy o przesłanie harcerskich wspomnień na adres: Irena Lisiak, ul. Legii Wrzesińskiej 17, 62-300 Września. Zostaną one umieszczone w „Jednodniówce” wydanej z okazji 60. Jubileuszu WDH.