Tradycyjnie już w pierwszą sobotę listopada (5.11.2016) spotkaliśmy się w Kościele św. Ducha na mszy św. w intencji druhen i druhów, którzy odeszli już na wieczną wartę do Pana.
W tym roku msza św. połączona była ze „Spotkaniem Pokoleń”, które realizowaliśmy w ramach inicjatywy „Z przeszłości w przyszłość” współfinansowanej ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Środki na realizację inicjatywy pozyskała komendantka kręgu hm. Anna Paluszak pisząc wniosek na konkurs ogłoszony przez Wydział Seniorów i Starszyzny GK ZHP.

Tegoroczna msza św. była wyjątkowa. Gościliśmy na niej Kierownika Wydziału Seniorów GK ZHP hm Bogdana Radysa i hm Aleksandra Sekulskiego członka Prezydium Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów.W sprawowanie liturgii włączyły się cztery pokolenia harcerzy: oprawę muzyczną przygotowała hm Karolina Wachowiak ze swoim zespołem, do mszy służyli harcerze z 43 Wrzesińskiej Drużyny Harcerzy  „Lupus” im. Gen. Roberta Baden-Powella, lekcję czytał pwd. Waldemar Grześkowiak a modlitwę powszechną phm Agnieszka Tobolska komendantka wrzesińskiego hufca. Po mszy komendantka kręgu hm Anna Paluszak podziękowała wszystkim za przybycie, wspólną modlitwę i zaprosiła do zawiązania harcerskiego kręgu.

Druga część uroczystości Spotkanie Pokoleń – odbyła się w stołówce SSP nr 1. Spotkaliśmy w 54. osobowym gronie. Przy magicznym ogniu świec dh Ania przywitała gości, członków komendy hufca, komendantów szczepów, drużynowych i harcerzy. W okolicznościowej gawędzie przedstawiła działania podjęte przez krąg w ramach inicjatywy. Potem przyszedł czas na prezentację prac konkursowych, które przeplatane były piosenkami harcerskimi w wykonaniu harcerzy 63 Wrzesińskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Falco” i seniorów.

Brawurowo zaśpiewaliśmy wspólnie piosenkę hufca – „Pierwszy apel” – było to jedno z zadań w ramach naszego projektu. Wspomnieniami dzielili się także seniorzy. Hm. Irena Lisiak wspominała zimowisko zorganizowane na przełomie roku 1971, 1972 dla 30 WDH i 2WDH a hm Anna Paluszak przypomniała, jak w 2000 roku doszło do reaktywacji harcerstwa we Wrześni. Wątek ten kontynuował hm Krystian Kędziora, nazwany przez prowadzącą „Krystian Odnowiciel”, ponieważ to on był w grupie młodzieży, która po kursie drużynowych zakładała we wrzesińskich szkołach drużyny harcerskie. Po kolejnej piosence głos zabrała komendantka hufca phm Agnieszka Tobolska. Opowiedziała nam o tym, co się aktualnie dzieje w hufcu i jakie mamy plany na przyszłość. Dh Waldek Grześkowiak – nasz gitarzysta zaintonował „Już do odwrotu głos trąbki wzywa…” i tym akcentem zakończyliśmy nasze spotkanie przy świecach, na którym przewędrowaliśmy „z przeszłości w przyszłość.”

Dalsza część spotkania odbyła się przy skromnym poczęstunku. Ale rozmowom o przeszłości i przyszłości naszego hufca nie było końca …

Wiarusy bardzo dziekują:

  • Ks. Proboszczowi Kazimierzowi Kuczmie za serdeczne i gościnne przyjmowanie w swojej parafii seniorów i harcerzy,
  • ks. Marcinowi za wspaniałą harcerską liturgię,
  • hm. Karolinie Wachowiak za oprawę muzyczną mszy św.
  • phm Agnieszce Tobolskiej za aktywne włączenie się w organizację mszy św.
  • hm Grzegorzowi Trzmielowi i pwd Patrykowi Kwiatkowi za przygotowanie pocztu sztandarowego i sali na spotkanie pokoleń,
  • pwd Alicji Nowackiej Trzmiel i harcerzom 63 Wrzesińskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Falco” za oprawę muzyczną świeczkowiska,
  • pwd Monice Prętkowskiej i II Szczepowi Drużyn im. Leokadii Stankowskiej za zapalenie zniczy na mogiłach instruktorów.

Wszystkim zuchom, harcerzom, instruktorom i sympatykom harcerstwa za udział we mszy św. i modlitwę.