Jubileusz dh. Ireny Kopydłowskiej

Z okazji 85. urodzin
życzymy Druhnie długich lat życia przepełnionych zdrowiem i miłością,
pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości. Życzymy dni pełnych słońca i radości oraz wielu jeszcze spotkań z przyjaciółmi spod znaku lilijki.
Członkowie i sympatycy
Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej „Wiarusy”