Spieszmy się kochać ludzi
Tak szybko odchodzą

13 stycznia odeszła od nas na „wieczną wartę do Pana” druhna Janina Szafraniak.

Janina SzafraniakDruhna Janina w latach czterdziestych ubiegłego wieku, po zakończeniu działań II wojny światowej, tworzyła wrzesińskie harcerstwo. Była drużynową Gromady Zuchowej w Miłosławiu. Po przerwie w działalności spowodowanej wychowywaniem dzieci – wszystkie były w ZHP – zaangażowała się w działalność Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Wiarusy. Aktywnie uczestniczyła w zbiórkach i wszystkich wydarzeniach organizowanych przez krąg.

Zapamiętamy Druhnę jako pogodną, pełną życia i miłości Seniorkę. Żyła zgodnie z przesłaniem Roberta Baden Powella – starała się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastała – i w pełni Jej się to udało. Niewątpliwie była wzorem i wielkim autorytetem dla swoich dzieci, wnuków, prawnuków i kolejnych pokoleń harcerzy.

I choć Jej płomień życia zgasł, to myśli o Niej są zawsze w nas.

Druhno Janko!

Żegnamy Cię Twoją ulubioną piosenką:

Dym z jałowca łzy wyciska,
Noc się coraz wyżej wznosi.
Strumień srebrną falą błyska,
Czyjś głos w leśnej ciszy prosi.
Żeby była taka noc,
kiedy myśli mkną do Boga,
Żeby były takie dni,
gdy się przy nim ciągle jest … Ty już tam jesteś …

Zdjęcia z pogrzebu w naszej Galerii.