5 października 2015 r. - niecodzienna zbiórka seniorów

Niecodzienna zbiórka seniorów odbyła się 5 października 2015 r. we Wrześni.

Podczas czerwcowego szkolenia w „PERKOZIE” organizatorzy ogłosili konkurs. Kręgi Seniorów miały opracować inicjatywę w ramach projektu „Senior – organizatorem społeczności lokalnej” współfinansowanego ze środków ASOS 2014-2020.

Do komisji w Głównej Kwaterze wpłynęły 22 wnioski, z których do realizacji wybrano 19 inicjatyw – w tym wniosek Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej „Wiarusy” we Wrześni opracowany przez hm Annę Paluszak: „Pamiętajmy o tych, którzy tworzyli harcerstwo wrzesińskie.”  Zadania projektu zaczęliśmy realizować już pod koniec sierpnia – ogłaszając wśród harcerzy II szczepu drużyn konkurs z nagrodami, na stworzenie biogramu instruktora lub harcerza, którzy tworzyli wrzesińskie harcerstwo. Zwieńczeniem projektu było spotkanie pokoleń – harcerzy i seniorów, na którym przedstawiono nagrodzone prace i wręczono laureatom nagrody – bony upominkowe wartości 50 zł do WGL.

Zbiórka miała bardzo uroczysty charakter. Spotkaliśmy się w restauracji „Gospa” przy kawie i ciastkach. Przy dźwiękach piosenek harcerskich śpiewanych na zmianę przez harcerzy i seniorów, zapoznaliśmy się z nagrodzonymi biogramami: hm Wihelma Rupa, hm. Ireny Lisisk i dh. Marii Kaczmarek. Mimo, że mówiły one o osobach w większości nam znanych, dowiedzieliśmy się o nich wiele nowych rzeczy.

Uroczystość naszą uświetniły dwa jubileusze. Dh Janina Szafraniak obchodziła w czerwcu 85 urodziny a dh Eugenia Nowacka 30 września br. świętowała 90 rocznicę urodzin. Druhny odebrały życzenia od członków kręgu i przedstawiciela Komendy Hufca. Harcerze gromko zaśpiewali sto lat i z niedowierzaniem słuchali opowieści dh Geni, która w 1933 roku wstąpiła do drużyny zuchowej.

Na zakończenie zbiórki przekazaliśmy harcerzom listę mogił naszych instruktorów i harcerzy, na których zobowiązali się zapalać w dniu święta zmarłych znicz z lilijką. Po tradycyjnym zbiorowym zdjęciu zawiązaliśmy krąg i zabrzmiało: „Bratnie słowo sobie dajem …”

Zdjęcia ze zbiórki seniorów w naszej Galerii.