Hm Wilhelm Rup urodził się12 września 1910 roku w Zarównie k. Mielca. Po skończeniu szkoły podstawowej w Mielcu rozpoczął naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Rudniku nad Sanem.

Po odbyciu służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie został oddelegowany jako nauczyciel do przygranicznej Osady Wojskowej „Wola Wilsona”. Zorganizował tam od podstaw harcerstwo i zostało to ocenione tak wysoko, że wraz ze stopniem podharcmistrza w 1932 roku – otrzymał nominację na stanowisko nauczyciela Szkoły Powszechnej nr 2, która wchodziła w skład wielkiego kompleksu oświatowego – Liceum Krzemienieckiego, co było olbrzymią nobilitacją zawodową. Już jako młody nauczyciel brał udział w kursach i konferencjach organizowanych dla nauczycieli – harcerzy w Ośrodku Szkoleniowym w Górkach Wielkich koło Skoczowa na Śląsku. Kursy te prowadzone były przez niezapomnianego dh hm. Aleksandra Kamińskiego.

W 1935 roku w uznaniu pracy w harcerstwie Wołyńska Chorągiew Harcerzy powierzyła kierowanie Komendą Hufca Harcerzy w Krzemieńcu.

We wrześniu 1939 roku brał udział w wojnie obronnej, a po kapitulacji przedostał się do Generalnej Guberni. Tam nawiązał kontakt z Tajną Organizacją Związek Walki Zbrojnej, przemianowanej później na Organizację „Armia Krajowa” powołanej do walki z okupantem. Czynnie brał udział w akcjach organizacji od 1940 do 1944 roku kiedy na nasze ziemie wkroczyły wojska radzieckie. Jesienią 1944 został aresztowany przez NKWD. Dzięki konspiracyjnemu ostrzeżeniu uniknął rozstrzelania lub wywozu do obozu.

W 1945 roku był żołnierzem w Ludowym Wojsku Polskim i po zakończeniu wojny zdemobilizowany w listopadzie 1945 roku, zamieszkał z żoną Adelą i synkiem Bogusiem we Wrześni. Był z zawodu nauczycielem i od stycznia 1946 roku podjął pracę jako nauczyciel matematyki i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni. Szybko przekonał się, że poza pracą w szkole, pozostaje mu jeszcze wiele wolnego czasu i pomyślał o dodatkowej pracy społecznej. Najbardziej odpowiadało mu oczywiście harcerstwo.

Nawiązał kontakt z Komendą Chorągwi w Poznaniu, opowiedział o swojej wcześniejszej pracy w harcerstwie i wyraził chęć dalszej pracy. Po sprawdzeniu jego danych zaproponowano mu objęcie Komendy Hufca we Wrześni. Dh Wilhelm wyraził zgodę pod warunkiem, że przedstawiciel Komendy Chorągwi przekaże mu hufiec na posiedzeniu Komendy Hufca we Wrześni. Tłumaczył to swoją „obcością ” we Wrześni. Zgodzono się i ustalono dzień spotkania.

W zebraniu brali udział: z Komendy Hufca: Alfred Matuszewski – komendant hufca, jego brat – zastępca komendanta, członkowie komendy: Włodzimierz Kijewski, Henryk Piasecki, Jerzy Witkowski – wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, członkowie drużyny pozaszkolnej; a z Komendy Chorągwi dh hm Poplewski. Na efekty pracy nie trzeba było długo czekać: w latach 1945 – 1946 były 3 drużyny harcerskie: w szkołach nr 1, nr 2, drużyna pozaszkolna i jedna zuchowa, natomiast w latach 1947 – 1948 było już 12 drużyn harcerskich i 3 drużyny zuchowe: we Wrześni w szkołach nr 1, 2, 3 i drużyna pozaszkolna składająca się przeważnie z uczniów Liceum Ogólnokształcącego i 3 drużyny zuchowe, a w powiecie 8 drużyn harcerskich: w Kaczanowie, Obłaczkowie, Psarach, Grzybowie, Borzykowie, Miłosławiu, Pyzdrach i Strzałkowie. To stało się dzięki starszym harcerzom uczniom Liceum Ogólnokształcącego, których dh Wilhem Rup przygotował do pracy z młodzieżą.

Dh Wilhelm Rup utworzył Koło Przyjaciół Harcerstwa które postanowiło ufundować nowy sztandar dla Hufca. Obowiązki podzielono: KPH podjęło się dopilnować wykonania na czas sztandaru, rozreklamowanie w prasie o przygotowaniu obchodu Zlotu Hufca Harcerskiego z uroczystym wręczeniem sztandaru, zaproszenie gości i przygotowanie grochówki dla harcerzy i gości biorących udział w uroczystości. Hufiec – przygotować zlot harcerski wszystkich drużyn Wrześni i powiatu, zaprosić na zlot drużyny z hufców: Jarocin, Środa Wielkopolska, Gniezno, Kostrzyn, Poznań Grunwald oraz wyznaczyć trasę przemarszu przez ulice miasta podczas uroczystości. Jako centralny punkt obchodu uroczystości wybrano stadion sportowy obok szkoły nr 1. Uroczystości rozpoczęto od udziału drużyn harcerskich we mszy świętej w kościele na Opieszynie w dawnym kościele ewangelickim. Drużyny harcerskie w uformowanym szyku na czele z orkiestrą przeszły główną ulicą na mszę, a po mszy na rynek, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru.

W roku 1958 dh Wilhelm Rup dostał z Kuratorium Oświaty w Poznaniu propozycję pracy w Inspektoracie Szkolnym we Wrześni jako zastępca inspektora szkolnego. Postanowił przyjąć propozycję i dalej prowadzić Hufiec. Nie trwało to jednak długo. Przybywało coraz więcej obowiązków, odpowiedzialności i w 1960 roku zrezygnował z pracy jako komendant hufca.
Komendę Hufca przekazał dh phm Kazimierzowi Kwiatkowi, pozostawiając mu dobrze zorganizowaną pracę w hufcu i drużynach.

W 1962 roku zrezygnował z pracy w inspektoracie i przeniósł się na własna prośbę do Poznania do Technikum Geodezyjno – Drogowego na kierownika internatu. Komenda Hufca pożegnała go dyplomem uznania za pracę w Hufcu ZHP Września w jatach od 1946 – 1961 roku.

Po przejściu na emeryturę w 1974 roku dh Wilhelm Rup niejednokrotnie odwiedzał Wrześnię. Uczestniczył w spotkaniach harcerskich z okazji Jubileuszy Harcerskich.

12 września 2010 roku obchodziliśmy 100 lecie urodzin dh Wilhelma.

„Mówiłeś druhu Komendancie, że zaufanie do nas masz …”

To słowa piosenki śpiewanej przez pokolenia harcerzy. Nie zawiedliśmy tego zaufania i w dniu 12 września 2010 roku przedstawiciele trzech harcerskich pokoleń wzięli udział w jubileuszu 100 rocznicy urodzin druha hm. Wilhelma Rupa, wieloletniego komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego we Wrześni.

Jubileusz rozpoczęto mszą świętą w Kaplicy Sióstr Salezjanek w Poznaniu.
Wprowadzenie sztandaru harcerskiego przez przedstawicieli naszego hufca, nadało uroczystości szczególnego charakteru. Po mszy św. nastąpiło złożenie życzeń jubilatowi. Jako pierwszy życzenia złożył Komendant Chorągwi Wielkopolskiej hm Jarosław Rura. List gratulacyjny od Burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasza Kałużnego przeczytał z-ca Burmistrza pwd Waldemar Grześkowiak. Od siebie przekazał również życzenia zdrowia i mocno podkreślił osobistą radość i zadowolenie z poznania dh komendanta w maju 2007 roku na uroczystościach z okazji 90-lecia powstania harcerstwa na ziemi wrzesińskiej.

26.07.2011 dh hm Wilhelm Rup odszedł na Wieczną Wartę
Pochowany został w dniu 29.07.2011 na Cmentarzu Komunalnym Junikowo w Poznaniu.
Poczet Sztandarowy Komendy Hufca ZHP Września oddał należny hołd odchodzącemu Druhowi W imieniu instruktorów i harcerzy Ziemi Wrzesińskiej dh Wilhelma Rupa pożegnała hm Łucja Orsztynowicz, kończąc swoje wystąpienie słowami harcerskiej piosenki:

„Kto raz przyjaźni poznał moc nie będzie trwonił słów,
przy innym ogniu w inną noc do zobaczenia znów”.
Czuwaj !

Za zasługi w pracy otrzymał:

  • Złotą Odznakę ZNP – w 1968 r.
  • Złoty Krzyż Zasługi – w 1972 r.
  • Odznakę Honorową za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego – w 1977 r.
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – w 1978 r.
  • Odznakę Honorową Miasta Poznania – w 1979 r.

W Mauzoleum w Skulsku jest Jego tabliczka następującej treści:

harcmistrz Wilhelm Rup
ur. 12.09.1910. – zm. 26.07.2011.
Własnym przykładem świadczył o harcerskich ideałach.
Zasłużony dla rozwoju harcerstwa na Wołyniu i Ziemi Wrzesińskiej.