Wizyta u zuchów3 stycznia 2014 roku na zaproszenie dh Weroniki Koteckiej komendantka kręgu dh phm Anna Paluszak była gościem na zbiórce 8 GZ „Wilczki”.

Zuchy zaczynały zdobywać sprawność Słoneczko Wilczek. Sprawność ma podwójną nazwę: „słoneczko” dla dziewcząt i „wilczek” dla chłopców. Poprzez zabawę w dawne gromady zuchowe przybliża się zuchom historię harcerstwa a w szczególności ich najmłodszych członków, zapoznaje z dawną sytuacją dzieci, przedstawia sylwetki tych, którzy zasłużyli się w ruchu zuchowym jak: Olga Małkowska , Jadwiga Zwolakowska, Aleksander Kamiński i inni. Ci inni to dh Ania – która 40 lat temu prowadziła 32 GZ „Czarne Stopy”w II szczepie Drużyn im. Leokadii Stankowskiej.

Zuchy zasypały druhnę lawiną pytań na temat działalności gromad zuchowych w naszym hufcu. Jakież było zdziwienie, gdy okazało się, że gromady zuchowe sprzed 30 lat działały na podobnych zasadach co dzisiejsze. Podczas majsterki zuchy przygotowały dla dh Ani bardzo piękny plakat z podziękowaniem za udział w zbiórce.