02.03.1969 - III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZHP

Dnia 10 listopada 2012 roku pożegnaliśmy hm Jerzego Brenka, który odszedł na wieczną wartę do Pana. W imieniu Wiarusów dh Jerzego pożegnała długoletnia komendantka Hufca ZHP Września hm Łucja Orsztynowicz.

Nad mogiłą druha powiedziała tak:

Druhu hm Jurku!

Dziś przyszli Cię żegnać harcerze i instruktorzy Hufca ZHP z Wrześni. Nie sądziliśmy, że tak wcześnie rozstaniesz się z nami. Ciągle pamiętamy chwile, kiedy wspólnie siedzieliśmy przy ognisku śpiewając harcerskie piosenki.

Dzięki Twojej wytrwałej pracy na rzecz harcerskiej braci założyłeś drużyny zuchowe i harcerskie przy szkole podstawowej nr 3 we Wrześni Doprowadziłeś do powstania szczepu drużyn oraz harcówki w której odbywały się zbiórki.

W wyniku dalszej pracy szczep otrzymał imię 68 Pułku Piechoty oraz sztandar. Jako komendant szczepu organizowałeś obozy stałe, wędrowne, biwaki i obozy zagraniczne. Prowadziłeś kursy szkoleniowe dla przyszłych pokoleń harcerskich.

Jurku! Byłeś zasłużonym instruktorem na terenie hufca. Prowadziłeś referat drużyn harcerskich, byłeś członkiem Rady Hufca. Założona przez Ciebie orkiestra Harcerska uczestniczyła we wszystkich uroczystościach organizowanych przez hufiec.

Jurku dziś żegnamy Cię z żalem dedykując słowa piosenki instruktorskiej:

„Kto raz przyjaźni poznał moc
nie będzie trwonił słów,
przy innym ogniu w inną noc
do zobaczenia znów.”

Czuwaj!