Nowy rok harcerski rozpoczęliśmy niesłychanie miłym i podniosłym wydarzeniem. 63 Wrzesińska DSH FALCO z II Szczepu Drużyn im Leokadii Stankowskiej zakończyła kampanię bohater i zaprosili nas na uroczystość nadania drużynie imienia hm Wilhelma Rupa. Uroczysta zbiórka odbyła się podczas biwaku drużyny w Domu Harcerza w Poznaniu. Wiarusy stawili się w składzie: hm Łucja Orsztynowicz, hm Irena Lisiak, hm Piotr Maciejewski, hn Beata Kujawa, hm Marian Kujawa, phm Alina Maciejewska, phm Renata Nowicka, phm Anna Paluszak, dh Eugenia Nowacka, dh. Janina Szafraniak, dh Irena Kopydłowska, dh Maria Drobnik, dh Marian Dzieciuchowicz i dh Jan Dudek. Zaproszenie na zbiórkę dostali również członkowie rodziny dh Wilchelma, którzy przybyli prawie w komplecie: syn Bogumił, córki Teresa i Basia ze swoimi dziećmi, wnukami i prawnukami.

Drużyna im. hm Wilhelma RupaNa wstępie dh pwd Alicja Trzmiel przy nastrojowo płonących świecach powitała wszystkich zebranych i podziękowała za tak liczne przybycie zarówno Wiarusów – w dużej liczbie kolegów dh Wilhelma – jak rodzinie. Potem poprosiła o wygłoszenie gawędy dh hm Irenę Lisiak, która miała zaszczyt pracować z naszym bohaterem. Dh Irena powiedziała między innymi:”dh komendant Rup był moim pierwszym przewodnikiem w zawodzie nauczyciela. Niewiele miałam lat, kiedy zostałam zaproszona jako wychowawczyni na półkolonie do „dwójki”. Z bijący sercem przyjęłam tę moją pierwszą pracę wychowawczą, ale jakże byłam zdziwiona ogromną przychylnością, życzliwością pana Rupa, który mi tak pomagał w pracy z dziećmi że z przekonaniem po odbytym turnusie stwierdziłam, że ten zawód wybrałam nie z przypadku, lecz z powołania…….”

W dalszej kolejności wypowiadali się inni druhowie którzy znali osobiście naszego komendanta: dh, Łucja Orsztynowicz, dh Marian Dzieciuchowicz, dh Jan Dudek. Przyszedł również czas na wspomnienia dzieci. W ich imieniu głos zabrał dh Bogumił, który bardzo ciepło i serdecznie wypowiadał się o ojcu, podkreślając fakt, że mimo iż miał tyle obowiązków zawsze czuli, że są dla niego najważniejsi, zawsze miał dla nich czas.

Nadanie imienia i wręczenie proporca drużyny nastąpiło na uroczystym apelu podczas którego komendantka Hufca Września phm Karolina Okuniewska odczytała rozkaz nadający imię i list gratulacyjny od byłego komendanta Hufca Września hm Piotra Maciejewskiego.

Miłym akcentem było przyjęcie w poczet honorowych członków drużyny obu córek druha Wilhelma. (dh. Bogumił otrzymał chustę drużyny na uroczystości 95 lecia harcerstwa wrzesińskiego) Rodzina natomiast obdarowała członków drużyny harcerskimi breloczkami a od wnuka dh Wilchelma otrzymali laptopa i cyfrowy aparat fotograficzny, by mogli dokumentować pracę zastępów. Po części oficjalnej raczyliśmy się wspaniałym tortem przywiezionym przez rodzinę dh Rupa i ciastem od Wiarusów. Przy kawie i herbatce rozmowom, wspominkom i harcerskim piosenkom nie było końca. Niestety późna pora zmusiła nas do zakończenia zbiórki tradycyjnym zbiorowym zdjęciem i odśpiewaniem: „bratnie słowo sobie dajem, że pomagać będziem wzajem …”

W sobotę harcerze z 63 Wrzesińskiej DSH udali się na cmentarz i również w naszym imieniu zapalili znicz na mogile Komendanta.

Zdjęcia z uroczystości jak zwykle do obejrzenia w naszej Galerii.