Fragment rozkazu Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919

Rozkaz L.9/2011

1.2.1. Informuje, że Komenda Chorągwi Wielkopolskiej Uchwałą nr 1/VIII/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku podjęła decyzje o powołaniu Hufca ZHP Września.

W związku z powyższym 23.10.2011 roku w harcówce w Gimnazjum nr 2 spotkali się drużynowi, wędrownicy oraz instruktorzy działający na terenie Wrześni, aby wspólnie uczestniczyć w I Zjeździe Hufca Września. Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi na zjeździe był hm. Janusz Wolski. Druhny i Druhowie wybrali nowe władze Hufca Września, powierzając funkcję Komendantki Hufca phm. Karolinie Okuniewskiej. W skład Komisji Rewizyjnej weszły druhny phm. Anna Paluszak (przewodnicząca), pwd. Katarzyna Dąbek (wiceprzewodnicząca) oraz pwd. Jolanta Bączkiewicz (członkini).

Następnie zebrani zatwierdzili zaproponowanych członków komendy w składzie: phm. Krystian Kędziora (z-ca komendantki), pwd. Maciej Łosiński (skarbnik, z-ca komendantki), phm. Grzegorz Trzmiel (członek komendy), pwd. Alicja Nowacka-Trzmiel (członkini komendy) oraz pwd. Łukasz Marciniak (członek komendy).

Mam nadzieję,że gdy będzie trzeba, to pomożemy !!!

Komenda Hufca w pełnym składzie   Członkowie Komisji Rewizyjnej