Smutne są chwile pożegnań, rozstania, a najbardziej odejścia osób nam bliskich.

Z wielkim smutkiem i żalem pożegnaliśmy odejście na wieczną wartę z naszego kręgu harcerskiego dh hm Jana Lisiaka, który zmarł 17.10.2010 i pochowany został w dniu 21.10.2010 na Cmentarzu Komunalnym we Wrześni i dh hm Wilhelma Rupa, który zmarł 26.08.2011 i pochowany został w dniu 29.08.2011 na Cmentarzu Komunalnym Junikowo w Poznaniu.

Jan Lisiak

Dh Jan Lisiak przez wiele lat pełnił funkcję drużynowego II WDH im. Kazimierz Pułaskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni. Był również opiekunem Szczepu Harcerskiego w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej przy Komendzie Hufca ZHP we Wrześni. Służył pomocą wielu młodym instruktorom, był lubianym i szanowanym druhem drużynowym. Harcerstwo i fotografia były jego życiową pasją.

Wilhelm Rup

Dh Wilhelm Rup od maja 1946 roku pełnił funkcję komendanta Hufca ZHP we Wrześni. Dzięki osobistemu zaangażowaniu i ogromnej determinacji udało się Jemu rozwinąć ruch harcerski w trudnym okresie powojennym jak również w roku 1956 po odnowie harcerstwa. Harcerstwo wrzesińskie zyskało wtedy sympatię wśród społeczeństwa. Dowodem na to może być powstanie Wrzesińskiego Koła Przyjaciół Harcerzy. Pomimo odejścia z Wrześni nadal związany był z wrzesińskim harcerstwem. Tak niedawno jeszcze brał udział w obchodach 90-lecia harcerstwa wrzesińskiego, a my pamiętaliśmy o Jego 100-letnim jubileuszu we wrześniu ubiegłego roku.

Harcerski Poczet Sztandarowy oddał należny hołd odchodzącym Druhom. W imieniu instruktorów i harcerzy ziemi wrzesińskiej dh Janka Lisiaka i dh Wilhelma Rupa pożegnała hm Łucja Orsztynowicz, kończąc swoje wystąpienie słowami harcerskiej piosenki „Kto raz przyjaźni poznał moc nie będzie trwonił słów, przy innym ogniu w inną noc do zobaczenia znów”. Czuwaj !