„Mówiłeś druhu Komendancie, że zaufanie do nas masz …”

To słowa piosenki śpiewanej przez pokolenia harcerzy. Nie zawiedliśmy tego zaufania i w dniu 12 września 2010 roku przedstawiciele trzech harcerskich pokoleń wzięli udział w jubileuszu 100 rocznicy urodzin druha Wilhelma Rupa, wieloletniego komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego we Wrześni.

Miłe spotkanie z komendantem nastąpiło przed mszą świętą. Podziwialiśmy kondycję zacnego komendanta, jego pamięć o minionych latach i ludziach, z którymi współpracował dla dobra związku harcerskiego na ziemi wrzesińskiej. Radość ze spotkania była obopólna.

Jubileusz rozpoczęto mszą świętą w Kaplicy Sióstr Salezjanek w Poznaniu.
Wprowadzenie sztandaru harcerskiego przez phm Karolina Okuniewska, dh Alicję Trzmiel, dh Mariana Kujawę i dh Beatę Kujawę nadało uroczystości szczególnego charakteru.

Po mszy św. nastąpiło złożenie życzeń jubilatowi. Jako pierwszy życzenia złożył Komendant Chorągwi Wielkopolskiej hm Jarosław Rura.

List gratulacyjny od Burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasza Kałużnego przeczytał z-ca Burmistrza Waldemar Grześkowiak. Od siebie przekazał również życzenia zdrowia i mocno podkreślił osobistą radość i zadowolenie z poznania dh komendanta w maju 2007 roku na uroczystościach z okazji 90-lecia powstania harcerstwa na ziemi wrzesińskiej.

W imieniu wrzesińskich pokoleń harcerskich życzenia złożyli: dh Marian Kujawa, dh hm Łucja Orsztynowicz, dh hm Irena Lisiak, phm Karolina Okuniewska. Życząc zdrowia na dalsze dni życia, pogody ducha, harcerskiego optymizmu wspomniano również i podziękowano za lata pracy harcerskiej komendanta w latach powojennych i po reaktywowaniu harcerstwa w 1956 roku. Zapewniono, że harcerstwo na ziemi wrzesińskiej było, jest i będzie, a jego historia i tradycje przekazywana jest kolejnym pokoleniom. Przykład Beatay i Mariana Kujawów jest tego najlepszym przykładem. Ich córka Melania to czwarte pokolenie w minionym 100-leciu harcerstwa w Polsce.

Wilhelm Rup - 100 urodziny komendanta

Wilhelm Rup - 100 urodziny komendanta

Miłym akcentem było uwiecznienie wydarzenia na wspólnej fotografii z dh komendantem i Jego najbliższą rodziną.

Krótkie wspomnienie z niezwykłego jubileuszu zakończę słowami piosenki:

„Kto raz przyjaźni poznał moc
Nie będzie trwonił słów,
Przy innym ogniu w inną noc
do zobaczenia znów.”

Zapraszamy do obejrzenia wszystkich zdjęć.