Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas pełen refleksji i zadumy nad naszym życiem i jego przemijaniem. Wtedy nasze drogi wiodą na cmentarze, odwiedzamy groby bliskich, znajomych, zbiorowe mogiły poległych i pomordowanych o wolność Ojczyzny. Jest w tych listopadowych dniach coś wyjątkowego, magicznego. Mimo jesieni bije jakieś ciepło nie tylko od płonących zniczy, bije ono z naszych serc ogarniętych tęsknotą, żalem ale i nadzieją.

Pochylając się nad grobami wracamy pamięcią do chwil przeżytych wspólnie ze zmarłymi, czas jakby się na chwilę cofnął. Czasami z ogromnym wyrzutem sumienia stwierdzamy, że tyle pozostało spraw do przekazania, niezałatwionych do końca. I tak już pozostanie na zawsze. Dlatego „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” (ks. Twardowski).

Od ubiegłego roku z Harcerskiego Kręgu Wiarusy na wieczną wartę odeszli: śp. Józef Pera (13.08.2008), śp. Witold Urbański (maj 2009) i śp. Zdzisław Kiereta (07.11.2009). W latach 40-tych byli aktywnymi członkami II WDH im. Kazimierza Pułaskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni.

Jeszcze nie tak dawno zabawiał nas na harcerskim ognisku rozpalonym w czasie  jubileuszu 90-lecia harcerstwa wrzesińskiego śp. Janusza Kamińskiego (19.11.2008).

W lutym tego roku odszedł śp. Eugeniusz Ciesielski, zasłużony, długoletni działacz Komendy Hufca we Wrześni.

W maju 2009 roku zmarła śp. dh Grażyna Michalska, która w latach 70-tych pełniła funkcję drużynowej w Szkole Podstawowej w Bierzglinie. Została pochowana w Poznaniu na cmentarzu junikowskim.

Szczytne ideały „Bóg, Honor, Ojczyzna” towarzyszyły im w ich codziennym życiu. Byli serdecznymi druhami. Na zawsze pozostaną w naszych harcerskich wspomnieniach, w naszej pamięci i cichej modlitwie.

Żegnamy się z nimi słowami pieśni: „Przy innym ogniu, w inną noc, do zobaczenia znów „.

Harcerski Krąg „Wiarusy” zwraca się do wszystkich, którym wymienieni druhowie byli bliscy o podzielenie się wspomnieniami o ich życiu, przygodzie z harcerstwem, pracy, pasji. Prosimy o kontakt z dh Ireną Lisiak (tel. 61 436 01 65)