Stanisław Lange, Marian Grabianowski, Józef Bogaczyk, Leon Wiśniewski, Antoni Puzdrakiewicz, Mieczysław Zakrzewski, Czesław Stachowiak, Tadeusz Bulczyński, Zbigniew Ciesielski, Władysław Sławski, Roman Krall

Stanisław Lange, Marian Grabianowski, Józef Bogaczyk, Leon Wiśniewski, Antoni Puzdrakiewicz, Mieczysław Zakrzewski, Czesław Stachowiak, Tadeusz Bulczyński, Zbigniew Ciesielski, Władysław Sławski, Roman Krall

To piękne zdjęcie pierwszych wrzesińskich harcerzy otrzymaliśmy od p. Michała Pawełczyka kilka dni temu. Na zdjęciu stoją: (od lewej) Stanisław Lange, Marian Grabianowski, Józef Bogaczyk, Leon Wiśniewski, Antoni Puzdrakiewicz, Mieczysław Zakrzewski, Czesław Stachowiak, Tadeusz Bulczyński, Zbigniew Ciesielski, Władysław Sławski, Roman Krall.

Właścicielem fotografii jest p. Józef Bogaczyk.