Stare fotografie

Zachęcamy do obejrzenia starych fotografii ze zbiorów pana Remigiusza Maćkowiaka. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie opisów tych zdjęć. Jeżeli macie Państwo w swoich albumach stare zdjęcia z Wrześni lub okolic zapraszamy do ich publikacji na naszej stronie.

Zapraszamy również do obejrzenia albumu Zasłużeni Wrześnianie.

Kategoria Ogłoszenia Możliwość komentowania Stare fotografie została wyłączona

Kolejne Jubileusze w Kręgu

W piątek 6. lipca przedstawiciele naszego kręgu odwiedzili druha Jana Korneckiego i dh. Marię Drobnik mieszkających w Poznaniu.

Okazja była wyjątkowa – dh. Janek i dh. Myszka obchodzili swoje 90. Urodziny. Delegacja w składzie: komendantka hm. Anna Paluszak, hm. Irena Lisiak, dh. Eugenia Nowacka i dh. Irena Kopydłowska odśpiewała Jubilatom gromkie 200 lat i wręczyła kwiaty oraz okolicznościowe życzenia.

Jubilaci – bardzo wzruszeni podziękowali za życzenia i zaprosili na poczęstunek. Przy pysznym cieście i kawie wspominali swoje przygody harcerskie przed wybuchem II wojny światowej i organizowanie drużyn tuż po wojnie. Wspomnienia przeplatane były piosenkami harcerskimi – które jak się okazało są ciągle młode.

Po upływie trzech godzin trzeba było się pożegnać. Szkoda, że tak krótko – mówili gospodarze. Jeszcze Was odwiedzimy – zapewniliśmy naszych seniorów.

Kategoria Wiadomości Możliwość komentowania Kolejne Jubileusze w Kręgu została wyłączona

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Września „Wrzos”

23.czerwca 2018 r. odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Września „Wrzos” im. Dzieci Wrzesińskich.

Gościem naszego zjazdu był hm. Tomasz Kujaczński komendant Chorągwi WLKP. Przed wyborami delegatów na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomasz Kujaczyński wręczył hm Anna Paluszak Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”, przyznany przez Przewodniczącego ZHP.

Następnie przystąpiono do wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej. W wyniku głosowania jawnego delegatami zostali:

 • hm. Krystian Kędziora
 • hm. Anna Paluszak
 • pwd. Bartosz Rybacki.

Zjazd Chorągwi Wielkopolskiej odbędzie się 17.11.2018.

Kategoria Wiadomości Możliwość komentowania Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Września „Wrzos” została wyłączona

Jubileusz 80. Urodzin dh. Alicji Ratajewskiej

18.czerwca na zbiórce podsumowującej nasze działania w roku harcerskim 2017/2018 mieliśmy dodatkowe święto. Obchodziliśmy Jubileusz 80. Urodzin dh. Alicji Ratajewskiej.

O godz.19.00. zebraliśmy się tradycyjnie na terenie wrzesińskiego kempingu, gdzie co roku rozpalamy nasze pożegnalne ognisko. Tym razem zaprosiliśmy również harcerzy z 63 Wrzesińskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Falco” im. Wilhelma Rupa, którzy byli z nami w Skulsku.

Zbiórkę rozpoczęliśmy od zaśpiewania harcerskiego „Sto lat” i złożenia życzeń dh. Ali. Komendantka kręgu w imieniu wszystkich członków życzyła druhnie długich lat życia przepełnionych zdrowiem i miłością, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości. Złożyliśmy też życzenia dh. Eli, która tego dnia obchodziła swoje imieniny. Dalsza część zbiórki przebiegała pod hasłem: „piosenka harcerska dawniej i dziś”. Fajnie było słuchać piosenek śpiewnych przez młodzież, a i my również śpiewaliśmy gromko. Kulminacją „śpiewanek” były wspólne pląsy, w których „Wiarusy” radzili sobie całkiem dobrze. Następnie przystąpiliśmy do części konsumpcyjnej, no bo przecież, jak ognisko, to muszą być kiełbaski.

Nasza Jubilatka przygotowała dla nas pyszną sałatkę, chleb ze smalcem i ogórki kiszone, dh Ela usmażyła pączki a dh.Ewa i dh Teresa przyniosły wspaniałe ciasto. Po konsumpcji pośpiewaliśmy jeszcze trochę i tradycyjnym kręgiem zakończyliśmy naszą ostatnią w tym roku harcerskim zbiórkę.

Kategoria Wiadomości Możliwość komentowania Jubileusz 80. Urodzin dh. Alicji Ratajewskiej została wyłączona

Dzień Skupienia Wspólnoty Skulskiej

XXII Dzień Skupienia w Sanktuarium w Skulsku rozpoczął się Mszą Świętą w intencji żyjących oraz zmarłych harcerek i harcerzy .

Zanim rozpoczęła się msza św. hm. Paweł Napieralski odczytał nazwiska 50 Seniorów, którzy w minionym roku odeszli na wieczną wartę i poprosił o uczczenie Ich pamięci minutą ciszy. Druh Paweł powitał również władze harcerskie, gości i przybyłych seniorów harcerskich z 27 kręgów. Wśród gości byli między innymi: członkini Rady Naczelnej hm. Gabriela Jaskulska, kierownik Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP hm. Bogdan Radys komendanci Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Tomasz Kujaczyński i Chorągwi Gdańskiej ZHP hm. Artur Glebko.

Do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skulsku w asyście sztandarów i proporców harcerskich wprowadzone zostały relikwie bł. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, przywiezione do Skulska z Torunia przez seniorów harcerskich z Mogilna.

Mszę Świętą w intencji harcerek i harcerzy sprawowali pod przewodnictwem ks. Łukasza Płóciennika – duszpasterza harcerzy Diecezji Włocławskiej: ks. pwd. Łukasz Konatowski – kapelan Chorągwi Wielkopolskiej, ks. dr Kazimierz Dąbrowski – dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i ks. Paweł Pawlicki – duszpasterz zakładu karnego weWronkach.
Hm. Paweł Napieralski odczytał list skierowany do uczestników spotkania w Skulsku przez ks. hm. Wojciecha Jurkowskiego – Naczelnego Kapelana ZHP.

Po mszy świętej wciągnięto flagę państwową na maszt przy Mauzoleum Pamięci Harcerstwa a przewodniczący Kapituły hm. Paweł Napieralski odczytał decyzję Kapituły Wspólnoty Skulskiej ZHP o umieszczeniu w Mauzoleum 45 tabliczek epitafijnych zmarłych druhów. Wsród nich byli instruktorzy z naszego hufca: hm Łucja Orsztynowcz – wieloletnia komendantka wrzesińskiego hufca i hm. Józef Pera – instruktor hufca działający głównie na terenie gminy Kołaczkowo.

Kustosz Sanktuarium ks. Marian Kowalski w asyście pozostałych księży poświęcił tabliczki a delegacje Kręgów Seniorów ZHP i zaproszeni goście złożyli kwiaty, zapalili znicze i zwiedzili Mauzoleum.

Po części oficjalnej odbył się piknik harcerski w Mielnicy Dużej.

Wrzesiński hufiec na uroczystości reprezentowali: pwd.Waldemar Grześkowiak – Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni – reprezentujący Burmistrza Wrześni, hm.Irena Lisiak, hm. Anna Paluszak – komendantaka KSiSH Wiarusy, hm. Piotr Maciejewski były komendant Hufca ZHP Września , hm. Beata Przybylska Kujawa, hm. Marian Kujawa, phm Halina Szczepakowska, phm. Alina Maciejewska, pwd. Hanna Góźdź, dh. Elżbieta Pawłowska, dh. Danuta Słomian, Lidia Maciejewska i Ewa Orsztynowicz – córki druhny Lusi, Ewa Sull, Bogdan Narożny, Teresa i Zygmunt Dżendżera oraz Harcerze z 63 Wrzesińskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Falco”im. Wilhelma Rupa, którzy dostali oficjalne podziękowanie za ofiarną służbę.

Kategoria Wiadomości Możliwość komentowania Dzień Skupienia Wspólnoty Skulskiej została wyłączona

Jubileusz dh.hm. Ireny Lisiak

Bardzo uroczyście i sympatycznie minęła Wiarusom ostatnia zbiórka, która odbyła się 13 marca br. Powodem był Jubileusz 80. Urodzin dh. hm. Ireny Lisiak. Komendantka hm Anna Paluszak w imieniu całego kręgu złożyła Jubilatce życzenia:

Z okazji 80. urodzin życzymy Druhnie długich lat życia przepełnionych zdrowiem i miłością, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości. Życzymy dni pełnych słońca i radości oraz wielu jeszcze spotkań z przyjaciółmi spod znaku lilijki.

Odczytała i wręczyła Jubilatce również życzenia z GH ZHP podpisane przez hm. Bogdana Radysa – Kierownika Wdziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP i hm. Annę Nowosad – Naczelniczkę ZHP. Do życzeń dołączyła również Komendantka Hufca ZHP Września phm. Agnieszka Tobolska, życząc druhnie Irenie wszystkiego, co najlepsze i dziękując za wszystkie dotychczasowa lata służby instruktorskiej. Następnie zaśpiewaliśmy Jubilatce gromkie harcerskie sto lat.

Druhna Irena – bardzo wzruszona – podziękowała za życzenia i zaprosiła na pyszny tort i ciasto. Dalsza część zbiórki upłynęła nam na słuchaniu barwnych wspomnień Jubilatki przeplatanych śpiewaniam jej ulubionych piosenek harcerskich. Zbiórkę zakończyliśmy tradycyjnie wspólnym zdjęciem i kręgiem – a iskierkę przyjaźni i miłości „puściła” dh. Irka.

Druhno Irenko! Jeszcze raz życzymy dużo zdrowia, radości i rozsiewania wokół siebie samej pozytywnej energii!

Kategoria Wiadomości Możliwość komentowania Jubileusz dh.hm. Ireny Lisiak została wyłączona

Kącik Zuchowy

Pewnego razu na łonie przyrody
Wyrósł dziwnie silny las młody.
Zielony jak każdy, a jednak inny
Barwny, mieniący się, niewinny.

Dziwią się temu stare stuletnie dęby
Mruczą do siebie wysokie sosny,
Skrzeczą o tym zjawisku wrzaskliwe zięby
Myśli wszystko, że to przejaw wiosny.

Aż tu między przyrodę leci podanie,
śe ten las trzeba przyjąć gościnnie i hojnie,
Ponieważ zeszły się to zuchy na zebranie
Wesoło i gwarnie, pierwszy raz po wojnie.

Autorem wiersza jest Jan Kornecki. Wiersz został umieszczony w „Jednodniówce” na 30–lecie wrzesińskiego harcerstwa.

Ale zacznijmy od początku, jak to było, jak odradzały się gromady zuchowe po wojnie.

Ruch zuchowy rozwijał się szybko. W naszym hufcu pierwsze drużyny powstają w 1946 roku. Pierwszą drużynę we Wrześni organizuje właśnie dh Jan Kornecki. Przyjmuje ona imię „Prawych Słowian”. W tym samym czasie w Strzałkowie powstaje drużyna „Strzałkowskie Zuchy”, której drużynowym zostaje dh Alfons Stawniak. W 1947 roku przy Komendzie Hufca powstaje Namiestnictwo Zuchowe, a funkcję Namiestnika pełni dh Jan Kornecki.

W 1947 roku powstają dwie następne drużyny – „Zuchów na Lipówce” z drużynowym Alfonsem Przybylskim i drużyna „Dzielnych Wrzesińskich Zuchów” z drużynowym Jerzym Wojtaszkiem. Po tym okresie brakuje udokumentowanej pracy drużyn zuchowych, a na pewno one istniały. Dopiero w 1958 roku w kronice harcerskiej prowadzonej wspólnie przez 30 WDH i II WDH odnotowano utworzenie drużyny zuszek z drużynową Anną Podsadek–Trocha i drużyny zuchów z drużynowym Henrykiem Staszakiem. Zapis w kronice dotyczy uroczystości pasowania zuchów na harcerzy. Wspólnie z harcerzami zuchy bawią się, śpiewają, odbywa się wielki turniej rycerski. Naraz trębacz gra hejnał, pada komenda „Zuchy do pasowania wystąp”. Trwa uroczysta chwila pasowania i otrzymania znaczka zucha. Zbiórka kończy się już harcerskim pożegnaniem „Czuj – Czuj – Czuwaj”.

Więcej wiadomości można przeczytać o koedukacyjnej drużynie „Jacek i Agatka” którą założyła phm Irena Lisiak. Drużyna miała nawet własną piosenkę, zaczynała się tak:

Mamy swoją też drużynę, mamy namiot swój
Każdy z nas ma dzielną minę i zuchowy strój.
A pośród drzew, a pośród drzew
Rozbrzmiewa nasz radosny śpiew.

Drużyna dzielnie zdobywała kolejne gwiazdki realizując zadania statutowe, a także aktywnie włączając się w życie szkoły, poprzez organizowanie uroczystości między innymi: „Dzień Nauczyciela”, „Dzień Matki”, „Powitanie Wiosny”, opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej, a także w konkursach: recytatorskich, plastycznych, latawcowych, rajdach turystycznych. Do ważnych wydarzeń w drużynie należało złożenie obietnicy zuchowej w obecności dh Dejnarowicza – członka Prezydium Naczelnej Rady Harcerskiej w dniu 26.IV.1966 roku z wpisem w kronice: „sympatycznemu Szczepowi wiele serdecznych życzeń za tak piękną uroczystość z okazji obietnicy zuchowej i Przyrzeczenia Harcerskiego. Czuwaj.”

Prawie wszyscy członkowie tej drużyny wstąpili do istniejących na terenie szkoły drużyn harcerskich 30 WDH im. Emilii Plater i II WDH im. Kazimierza Pułaskiego.

Kategoria Historia Możliwość komentowania Kącik Zuchowy została wyłączona

60-ta rocznica powołania 30-tej Drużyny im. Emilii Plater przy Szkole Podstawowej nr 1

Tam gdzie rozstajne drogi
Gdzie trąbka hejnał gra
Harcerskie młode nogi
Po wielu wrócą dniach

W bieżącym roku przypada 100-na rocznica powstania harcerstwa na ziemi wrzesińskiej. Dostojny to jubileusz, na który składa się życie i praca kilku pokoleń harcerzy.

To wiele wydarzeń i przeżyć które kształtowały postawy obywatelskie, wpajały umiłowanie ojczyzny, wyzwalały potrzebę służenia Jej na miarę harcerskich możliwości, mobilizowały do podejmowania zadań, bo „Harcerzem być to obowiązek, harcerzem być to zaszczyt jest. Harcerstwo to braterski Związek, a jego hasłem móc i chcieć„.

W ten wyjątkowy jubileusz wplata się 60-lecie powołania rozkazem Komendy Hufca ZHP we Wrześni żeńskiej drużyny im. Emilii Plater przy Szkole Podstawowej nr 1 (obecnie Samorządowej Szkole Podstawowej). Był to wrzesień 1957r. Mnie powierzono funkcję drużynowej. Przyboczną została tropicielka Bogumiła Maciejewska. Drużyna liczyła 50 harcerek, była podzielona na 6 zastępów. Przyjęto zielony kolor chust. 30-ta WDH była umundurowana, pełna zapału do pracy harcerskiej, ambitna, zgrana, rozśpiewana. Praca jej widoczna była w życiu szkoły i środowiska. Miała swoją ulubioną piosenkę, a była to piosenka Szarych Szeregów „Pałacyk Michla”. Otrzymałyśmy nawet sympatyczny przydomek „Parasole” i przez kilka lat znak ten widniał na naszych chustach. Drużyna współpracowała z II WDH im. Kazimierza Pułaskiego, której drużynowym był przewodnik dh Jan Lisiak. Spokrewniły się one w 1960r., kiedy to zapisano w kronice drużyny: dh Irena Walczak zmieniła nazwisko na Irena Lisiak. Odległe to czasy – 57 lat za nami, często jednak wracam wspomnieniami do tamtych lat. Miały one duży wpływ na moje życie zawodowe i rodzinne. Mam nadzieję, że i moje druhny i druhowie (z czasem drużyna stała się koedukacyjna) też wspominają przynależności do 30-tej WDH.

Wspominają trudy zaliczania biegów na stopnie harcerskie, zdobywane sprawności, dzień przyrzeczenia i otrzymania krzyża harcerskiego. Udział w wypracowanych w drużynie obrzędach i zwyczajach, biwaki w Dębinie, Nowej Wsi Podgórnej, lasku sokołowskim. Wyjazdy na obozy hufca i własne w Ostrowie powiat Puck, zorganizowane w 1960 i 1970r. Niezapomniane przeżycia wiążą się pobytem na zimowiskach w Milówce w 1972r. i Wrocławiu 1973r. Na pewno też w pamięci pozostały otrzymywane pochwały i nagany w rozkazach drużyny powierzone funkcje harcerskie. Z okazji jubileuszu dziękuję moim przybocznym i zastępowym, które z wielkim zaangażowaniem włączały się do pracy harcerskiej. To dzięki nim drużyna uzyskiwała wysoką ocenę swej pracy, o czym m.in. świadczy wpis w kronice ” … drużyna, która jest roześmiana i rozśpiewana tak jak Wy – musi być dobrą drużyną. Duże uznanie dla druhny Drużynowej za widoczny wkład pracy i dla drużyny za ciekawą robotę programową.” Września 25 IV 1960r. Wizytator Komendy Chorągwi.

Dziękuję wszystkim szeregowym harcerkom i harcerzom za to, że stanowiliśmy wtedy jedną wielką rodzinę, podtrzymującą tradycje harcerskie przekazując je następnym pokoleniom.

Dziękuję za poprawną wtedy relację drużynowy – szeregowy, a dziś po latach dziękuję za okazywaną pamięć, przyjaźń i życzliwość. Do młodego pokolenia harcerzy kieruję przesłanie Wielkiego Polaka – Papież Jana Pawła II:

Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i modlitwą na ustach.

Moje wspomnienia związane z harcerstwem są jak rwąca rzeka, która ma swój początek ale nie ma ujścia. I niechaj tak zostanie.

Z harcerskim pozdrowieniem „Czuwaj” była drużynowa 30 – tej WDH
Hm Irena Walczak – Lisiak

Kategoria Historia Możliwość komentowania 60-ta rocznica powołania 30-tej Drużyny im. Emilii Plater przy Szkole Podstawowej nr 1 została wyłączona

Z dziejów wrzesińskiego harcerstwa Drużyny Żeńskie

Historia powstania drużyn harcerskich na naszym terenie jest odległa. Pragnę ją przypomnieć w oparciu o artykuł kronikarki hufca Urszuli Woźniak zamieszczony w „Jednodniówce” wydanej z okazji 30-lecia wrzesińskiego harcerstwa.

„Niedługo po wojnie w 1921 roku powstaje I żeńska drużyna harcerek prowadzona przez nauczycielkę dh Dzierżyńską. Drużyna ta powstaje na terenie gimnazjum, ale pracuje tylko dwa lata. Potem następuje przerwa i dopiero w 1926 roku odradza się ruch harcerski. Powstaje bowiem przy szkole wydziałowej I drużyna im. Królowej Jadwigi. Są to niezapomniane chwile prawdziwego życia harcerskiego. Drużyna ta „znika” w 1931 roku z chwilą zniesienia szkoły wydziałowej.

13.VII.1930 roku organizują absolwentki szkoły wydziałowej drużynę pozaszkolną im. Emilii Plater. Główną organizatorką tej drużyny była dh Aurelia Bulczyńska.
Co skłoniło te dziewczęta do założenia drużyny harcerskiej?

Na to pytanie znajdujemy odpowiedź w jednym z pamiętników byłej druhny: „chęć pracy nad sobą, niesienia pomocy bliźniemu, urozmaicenie sobie życia, oraz przysporzenie sobie zajęć.
Miło i przyjemnie spędzały dziewczęta czas na zbiórkach i wycieczkach, ale widziały, że nie mogą myśleć tylko o własnej przyjemności. To też zabrały się do urządzenia przedstawienia p.t. „Trzewiczek Królowej”, a zebrane pieniądze przekazały na ubogie dzieci z ochronki.

Obserwując rozwój i działalność I-szej drużyny, możemy zauważyć współpracę z innymi drużynami a zwłaszcza II-gą drużyną im. Zofii Chrzanowskiej założoną w 1931 r. przy szkole powszechnej. Obydwie te drużyny urządzały w lecie kolonie w Czeszecie. W roku 1932, drużynową I-szej drużyny zostaje drh. Jadwiga Muenchberżanka. W tym też roku wrzesińskie harcerki biorą udział w zlocie Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek w Puszczykowie.

Od roku 1933 do 1936r. drużynową I-szej drużyny jest drh. Maria Konwińska. W tym to czasie przebywa na terenie Wrześni ksiądz Janke, kapelan harcerski i wielki przyjaciel młodzieży.
On to czarował nas swymi gawędami, a my siedząc w kręgu ognia, skupione słuchałyśmy go.

W roku 1935 odbywa się w Spale wielki Zlot Harcerstwa, w którym i Września wzięła udział.

W roku 1937 obejmuje I-szą drużynę drh. Janina Ignasińska, a II-gą drużynę im. Zofii Chrzanowskiej, którą prowadziła drh. Aniela Muenchberżanka – drh. Maria Konwińska.

W roku 1938 do 1939 II- gą drużynę prowadziła drh. Sabina Olszewska.

Normalnym trybem, wśród pracy nad sobą i dla innych płynie życie harcerkom aż do 1939 roku.

Do pełnego programu pracy w drużynach należy obóz, czy też kolonia. Nie zapomniały o tym drużyny wrzesińskie.

W pierwszych dniach lipca 1937r. urządziła II-ga drużyna im. Zofii Chrzanowskiej kolonię w Nowejwsi Podgórnej, a kilka dni później przyjechała tam I-sza drużyna. Trudno w tych kilku wierszach byłoby opisać nasze cudowne wrażenia, to tylko możemy powiedzieć, że jej nie zapomnimy.

Tymczasem III-cią drużynę im. E. Orzeszkowej prowadziła drh. Szustowa. Z tych to czasów datuje się kolonia w Orłowie nad morzem. Następnie drużynę tę obejmuje drh. Knoblochówna i prowadzi ją do wybuchu wojny.

Rok 1945… Wojna skończona, wszystko co złe pierzchło, rozwiązało się, nastały dni promiennej wolności. Harcerki wrzesińskie stanęły w karnym szeregu do pracy – pracy dla dobra Ojczyzny i bliźnich. W czerwcu 1945r. drh. Sabina Olszewska zorganizowała hufiec. Drużyny rosły jak grzyby po deszczu.

W lipcu hufiec wziął udział w akcji żniwnej, w święcie P. W. i W. F. w Gnieźnie, oraz w „Dniu Harcerza”. W grudniu 1945r. hufiec objęła drh. Maria Konwińska. W czerwcu 1946r. organizował hufiec wycieczkę do Gdyni, dając możność dziewczętom poznać i pokochać nasze morze. W sierpniu tegoż roku 20 dziewcząt wzięło udział w obozie dla drużynowych a dwie wyjechały na kurs świetliczanek. Kilka dni przed wyjazdem część druhen składała przyrzeczenia harcerskie. Było ono ciche i proste, tak proste, jak cała praca naszego hufca.

We wrześniu 1946 r. zakotłowało się w hufcu: prawie zupełna zmiana drużynowych. Obóz w Orzechowie był iskrą, która rozpaliła i podnieciła młode drużynowe do pracy. W drugiej połowie września zorganizowano świetlicę dziecięcą, cieszącą się b. dużą frekwencją, niestety tylko kilka tygodni, gdyż odebrano nam lokal. W październiku obejmuje hufiec drh. Janina Janicka. Ponieważ stale odczuwamy brak wyszkolonych harcerek nie pomijamy okazji wysyłania na kursy. W okresie świąt wyjechały 2 na kurs referentek zuchowych, 2 na kurs świetliczanek 1 na kurs dla p.o. hufcowych. Hufiec nasz bierze także udział w różnych imprezach i uroczystościach, oraz coraz bardziej dążąc do lepszej i doskonalszej przyszłości.

Rok 1945 był pracą w szerz, rok 46/47 musi być pracą w głąb. Postanowiłyśmy wyrobić w sobie, w zespołach harcerskich mocną postawę ideową i moralną. Tego musimy dopilnować”.

„Jednodniówkę” wydało Koło Przyjaciół Harcerstwa we Wrześni. W skład komitetu weszli: Prof. Zofia Krupa, Konieczny, Ignacy Pera, Czesław Schoen. Wydruk – Drukarnia Prądzyński.

Kategoria Historia Możliwość komentowania Z dziejów wrzesińskiego harcerstwa Drużyny Żeńskie została wyłączona

60-lecie 30. Wrzesińskiej Drużyny Harcerek

W tym roku, w dniach 16-18 czerwca obchodzić będziemy jubileusz 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Wrzesińskiej. W tą szczególną uroczystość wplata się powołanie 30. Wrzesińskiej Drużyny Harcerek, która stała się kontynuatorką pozaszkolnej drużyny żeńskiej, utworzonej przez druhnę Aurelię Bulczyńską 13 lipca 1930r. Pragniemy godnie – po harcersku – uczcić ten wyjątkowy jubileusz. Uroczystość odbędzie się 17 czerwca 2017 r. w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni. Program uroczystości:

 • 10.15 – apel,
 • uroczyste powitanie,
 • wspólne zdjęcie,
 • poranek w auli szkoły,
 • zwiedzanie wystawy,
 • wspomnienia przy kawie.

Patronat honorowy nad uroczystością objął Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny. Patronat medialny sprawować będą „Wieści z Ratusza”.
Niechaj ożyją dawne wspomnienia związane z życiem drużyny harcerskiej, bo „o wszystkim można wnet zapomnieć, lecz o harcerstwie nigdy nie”. Na zbiórkę w tym szczególnym dniu zaprasza w imieniu Komitetu Organizacyjnego Drużynowa hm. Irena Walczak-Lisiak.

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 20 zł. Opłatę można uiścić w Biurze Turystycznym „Valoste”, ul. Laskowskiego lub wpłacając na konto ING Bank Śląski S.A. 06 1050 1852 1000 0092 3196 9685 z dopiskiem „Spotkanie harcerskie” .

Prosimy o przesłanie harcerskich wspomnień na adres: Irena Lisiak, ul. Legii Wrzesińskiej 17, 62-300 Września. Zostaną one umieszczone w „Jednodniówce” wydanej z okazji 60. Jubileuszu WDH.

Kategoria Ogłoszenia Możliwość komentowania 60-lecie 30. Wrzesińskiej Drużyny Harcerek została wyłączona

Msza listopadowa i spotkanie pokoleń

Tradycyjnie już w pierwszą sobotę listopada (5.11.2016) spotkaliśmy się w Kościele św. Ducha na mszy św. w intencji druhen i druhów, którzy odeszli już na wieczną wartę do Pana.
W tym roku msza św. połączona była ze „Spotkaniem Pokoleń”, które realizowaliśmy w ramach inicjatywy „Z przeszłości w przyszłość” współfinansowanej ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Środki na realizację inicjatywy pozyskała komendantka kręgu hm. Anna Paluszak pisząc wniosek na konkurs ogłoszony przez Wydział Seniorów i Starszyzny GK ZHP.

Tegoroczna msza św. była wyjątkowa. Gościliśmy na niej Kierownika Wydziału Seniorów GK ZHP hm Bogdana Radysa i hm Aleksandra Sekulskiego członka Prezydium Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów.W sprawowanie liturgii włączyły się cztery pokolenia harcerzy: oprawę muzyczną przygotowała hm Karolina Wachowiak ze swoim zespołem, do mszy służyli harcerze z 43 Wrzesińskiej Drużyny Harcerzy  „Lupus” im. Gen. Roberta Baden-Powella, lekcję czytał pwd. Waldemar Grześkowiak a modlitwę powszechną phm Agnieszka Tobolska komendantka wrzesińskiego hufca. Po mszy komendantka kręgu hm Anna Paluszak podziękowała wszystkim za przybycie, wspólną modlitwę i zaprosiła do zawiązania harcerskiego kręgu.

Druga część uroczystości Spotkanie Pokoleń – odbyła się w stołówce SSP nr 1. Spotkaliśmy w 54. osobowym gronie. Przy magicznym ogniu świec dh Ania przywitała gości, członków komendy hufca, komendantów szczepów, drużynowych i harcerzy. W okolicznościowej gawędzie przedstawiła działania podjęte przez krąg w ramach inicjatywy. Potem przyszedł czas na prezentację prac konkursowych, które przeplatane były piosenkami harcerskimi w wykonaniu harcerzy 63 Wrzesińskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Falco” i seniorów.

Brawurowo zaśpiewaliśmy wspólnie piosenkę hufca – „Pierwszy apel” – było to jedno z zadań w ramach naszego projektu. Wspomnieniami dzielili się także seniorzy. Hm. Irena Lisiak wspominała zimowisko zorganizowane na przełomie roku 1971, 1972 dla 30 WDH i 2WDH a hm Anna Paluszak przypomniała, jak w 2000 roku doszło do reaktywacji harcerstwa we Wrześni. Wątek ten kontynuował hm Krystian Kędziora, nazwany przez prowadzącą „Krystian Odnowiciel”, ponieważ to on był w grupie młodzieży, która po kursie drużynowych zakładała we wrzesińskich szkołach drużyny harcerskie. Po kolejnej piosence głos zabrała komendantka hufca phm Agnieszka Tobolska. Opowiedziała nam o tym, co się aktualnie dzieje w hufcu i jakie mamy plany na przyszłość. Dh Waldek Grześkowiak – nasz gitarzysta zaintonował „Już do odwrotu głos trąbki wzywa…” i tym akcentem zakończyliśmy nasze spotkanie przy świecach, na którym przewędrowaliśmy „z przeszłości w przyszłość.”

Dalsza część spotkania odbyła się przy skromnym poczęstunku. Ale rozmowom o przeszłości i przyszłości naszego hufca nie było końca …

Wiarusy bardzo dziekują:

 • Ks. Proboszczowi Kazimierzowi Kuczmie za serdeczne i gościnne przyjmowanie w swojej parafii seniorów i harcerzy,
 • ks. Marcinowi za wspaniałą harcerską liturgię,
 • hm. Karolinie Wachowiak za oprawę muzyczną mszy św.
 • phm Agnieszce Tobolskiej za aktywne włączenie się w organizację mszy św.
 • hm Grzegorzowi Trzmielowi i pwd Patrykowi Kwiatkowi za przygotowanie pocztu sztandarowego i sali na spotkanie pokoleń,
 • pwd Alicji Nowackiej Trzmiel i harcerzom 63 Wrzesińskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Falco” za oprawę muzyczną świeczkowiska,
 • pwd Monice Prętkowskiej i II Szczepowi Drużyn im. Leokadii Stankowskiej za zapalenie zniczy na mogiłach instruktorów.

Wszystkim zuchom, harcerzom, instruktorom i sympatykom harcerstwa za udział we mszy św. i modlitwę.

Kategoria Wiadomości Możliwość komentowania Msza listopadowa i spotkanie pokoleń została wyłączona

Następna strona »